Skip to main content
#
Røyskatten Utstopping Eftf.
HjemTjenester - Røyskatten utstoppingProdukter - Røyskatten utstoppingFAQ Røyskatten utstoppingFlåing\BehandlingBilderKontakt Røyskatten utstoppingLinker
Behandling av Storvilt
Behandling av småvilt
Behandling av fugler

Behandling av fugler 

Fugler man skal ha utstoppet skal behandles pent fra de er funnet\skutt. Putt fuglen i et nett og dytt vatt eller mose i skuddsår. Legg hodet under vingen så unngår du at det knekker av. La den kjøle før du putter den i tett plast, for så å levere eller legge den i fryseren. Fuglen skal ikke henge til modning dersom den skal utstoppes. Kjøttet er fult spiselig etter vi har tatt av skinnet, og selvfølgelig får du det tilbake (Husk å si fra om dette ved levering). Oppbevaring i fryser bør ikke overstige 1 år. Dette på grunn av uttørkning av skinn. Dersom din fugl har vært nedfryst lenger, kom til oss, så ser vi om den fortsatt er egnet for utstopping.

Ps. Har laget fugler som har vert fryst i ca 5 år.

Sign Guest Book  View Guest Book 

Røyskatten utstopping eftf.
 Kongsberg/Hønefoss

Brev/besøks adr: Wernerløkka 23, 3612 Kongsberg
Tlf: 92 82 48 52

Email:  post@preparant.com

 

Design Your Own Website, Today!
iBuilt Design Software
Give it a try for Free